Armenia

Uważaj, co mówisz!

Ormianie żyją w bardzo złych stosunkach z Turkami i Azerami. Należy zatem być powściągliwym w rozmowach na ten temat.

Bez rosyjskiego ani rusz

W Armenii – jak w wielu krajach byłego Związku Radzieckiego – powszechna jest znajomość języka rosyjskiego.

Jak to blisko!

Armenia jest krajem stosunkowo niewielkim, dlatego jest nam – przyzwyczajonym do warunków europejskich

Uwaga na góry

Armenia przyciąga wielu miłośników trekkingu i wspinaczki, chcących zmierzyć się z górami Małego Kaukazu.

Terytorium sporne

Agdam jest miastem leżącym w Górskim Karabachu, nieistniejącym państwie, terytorium spornym pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem.

Chyndzoresk

Stary Chyndozresk to absolutny fenomen na mapie Armenii. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu była to największa wioska Armenii, zamieszkiwana przez ok 20.000 osób.

Alfabet

Ormianie to naród niezwykle dumny ze swojego dziedzictwa i trudno im się dziwić.

Chor Wirap

Może i Chor Virap nie jest najlepiej ukrytym diamentem Armenii, ale z pewnością nie jest atrakcją przereklamowaną.