Białoruś

Ruch bezwizowy

Chcąc skorzystać z ruchu bezwizowego na obszarze przygranicznym pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie przejścia samochodowego w Kuźnicach oraz przejścia na Kanale Augustowskim.

Muzeum deformacji

O tym osobliwym muzeum ciężko powiedzieć, że jest nudne. Jednak równie niestosowne zdaje się być określenie go ciekawym.