Bułgaria

Kamienne wesele

Dawno, dawno temu był sobie on i ona. Dwoje młodych Bułgarów, których połączyła wielka miłość.

Bułgarskie Machu Picchu

Jednym z piękniejszych i bardziej tajemniczych miejsc Bułgarii jest Perperikon, zwany bułgarskim Machu Picchu.

Alternatywny Pomnik Armii Czerwonej

Liczne pomniki Armii Czerwonej to stałe elementy krajobrazu, które pozostały we wszystkich krajach obszaru postradzieckiego po rozpadzie ZSRR. Różne kraje różnie radziły sobie z tymi reliktami minionych czasów.

Jeździec z Madary

Jeździec z Madary to znajdująca się w Narodowym Rezerwacie Historyczno-Archeologicznym imponująca płaskorzeźba wykuta 20 m nad ziemią na pionowej skale.

Pomnik przeszłości

Bezłudża to jeden z licznych pomników powstałych w czasach komunizmu, który – oczywiście – miał przymnożyć chwały ustrojowi socjalistycznemu i – jak na takowy przystało – został sfinansowany z obowiązkowych datków od obywateli.