Korea Południowa

Pobieranie odcisków

Polacy, którzy wybierają się do Korei Południowej w celach turystycznych na okres nie dłuższy niż 90 dni, nie muszą posiadać wizy.

Babcie to Ty szanuj!

W Korei bardzo dużym szacunkiem otacza się osoby starsze. W komunikacji miejskiej są nawet specjalne miejsca zarezerwowane dla ludzi w podeszłym wieku.

Rozstąpienie się Morza…Żółtego?

Dla Koreańczyków historia Mojżesza, który przeprowadził lud Izraela przez rozstępujące się Morze Czerwone, to mało imponująca bajka i do tego podstępnie odgapiona z historii ich kraju.

Trzeci tunel

W 1978 r. Korea Południowa odkryła cztery tunele wybudowane przez jej północną sąsiadkę pod granicą obu państw.