EKUZ a ubezpieczenie turystyczne

ekuz-a-ubezpieczenie-podrozne

Zimą Polacy chętnie wybierają narciarskie kurorty za granicą. Przygotowując się do wyjazdu, warto pomyśleć o ubezpieczeniu, które zapewni ochronę w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Głównymi formami ochrony ubezpieczeniowej są Europejska Karta Ubezpieczenia Turystycznego (EKUZ) i ubezpieczenie turystyczne. EKUZ daje wiele przywilejów w postaci możliwości korzystania z opieki medycznej na preferencyjnych warunkach – stąd bierze się przekonanie, że wystarczy podczas pobytu za granicą. Pomimo iż podstawowy cel działania karty i ubezpieczenia turystycznego jest taki sam, to pomiędzy nimi występuje sporo różnic.

EKUZ i ubezpieczenie turystyczne – czym się różnią?

Kluczową przesłanką przemawiającą za posiadaniem odpowiedniego ubezpieczenia na zagranicznych stokach są koszty leczenia. Nagła choroba lub nieszczęśliwy wypadek nie są jednak jedynymi zdarzeniami losowymi, które mogą nieprzyjemnie zaskoczyć w trakcie zimowych wakacji. Kradzież bagażu, uszkodzenie sprzętu sportowego, opóźnienie lotu, spowodowanie wypadku na stoku – to także realne zagrożenia. W kwestii opieki medycznej właściciele EKUZ muszą brać poprawkę na liczne sytuacje, kiedy karta okazuje się niewystarczająca. Należy pamiętać, iż dostęp do świadczeń zdrowotnych obłożony jest wieloma ograniczeniami dotyczącymi zakresu i zasięgu ochrony ubezpieczeniowej. Poniższa tabela obrazuje najważniejsze różnice pomiędzy EKUZ a ubezpieczeniem turystycznym.


Koszty leczenia Dostęp do opieki medycznej Koszt akcji ratowniczych Transport medyczny do Polski Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej
EKUZ pokrywa częściowo ograniczony nie pokrywa nie obejmuje brak
Ubezpieczenie turystyczne pokrywa w 100% bez ograniczeń pokrywa obejmuje możliwość rozszerzenia ochrony o różne opcje

EKUZ – co daje i kiedy nie wystarczy?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem wystawianym bezpłatnie osobom zgłoszonym do ubezpieczenia w NFZ (w niektórych przypadkach dostać ją mogą osoby nieubezpieczone, ale chronione na mocy prawa, np. kobiety w ciąży). Uprawnia do korzystania z usług medycznych w publicznych placówkach służby zdrowia, które mają podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem (odpowiednikiem NFZ). Obowiązuje w krajach Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Właściciel karty korzysta z opieki medycznej na identycznych zasadach, co obywatele danego kraju, np. we Francji pacjenci pokrywają 30 proc. honorarium lekarza, więc to samo dotyczy posiadacza EKUZ. Karta nie obejmuje transportu medycznego i akcji ratowniczych w górach, planowanych zabiegów oraz nie pokrywa kosztów szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej, kradzieży sprzętu narciarskiego, opóźnienia lotu itp. Zakres ochrony jest jednakowy dla wszystkich.

Ubezpieczenie turystyczne – dlaczego warto?

Skuteczna polisa zadziała bez względu na miejsce pobytu oraz pokryje całkowite koszty leczenia za granicą w publicznych i prywatnych ośrodkach (warunkiem jest ubezpieczenie ich na wysoką kwotę – minimum 20 tys. euro w Europie i co najmniej dwa razy tyle poza Europą). Zakres ochrony obejmuje też koszty transportu medycznego i akcji ratowniczych. Można go poszerzyć m.in. o następujące ubezpieczenia:

  • OC (odpowiedzialność cywilna) w życiu prywatnym chroniąca przed finansowymi skutkami wyrządzonej szkody, np. potrącenia innego narciarza, który wskutek upadku doznał obrażeń,
  • NNW (ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków) gwarantujące odszkodowanie np. w przypadku złamania nogi,
  • sprzętu sportowego od kradzieży, zaginięcia i uszkodzeń,
  • bagażu – ubezpieczenie przydatne zwłaszcza przy podróżach samolotem,
  • sportów ekstremalnych/wysokiego ryzyka – absolutne „must have” dla tych, którzy podczas pobytu na stokach nie ograniczają się wyłącznie do amatorskiego uprawiania dyscyplin zimowych.

Przed zawarciem umowy z firmą ubezpieczeniową trzeba koniecznie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU), gdzie są dokładnie opisane zasady korzystania z polisy. Najlepsze ubezpieczenie na narty można znaleźć za pomocą porównywarki polis narciarskich Gorilo.pl.

Dobre ubezpieczenie to kompleksowa ochrona!

Pełna ochrona to gwarancja udanego urlopu w górach. Wyobraź sobie, że na austriackim stoku złamałeś nogę. Masz EKUZ, więc podobnie jak obywatele Austrii, za każdy dzień pobytu w szpitalu płacisz 10 euro. Jeżeli okaże się, że niezbędny jest transport medyczny do Polski, zapłacisz za niego z własnej kieszeni – będzie to kosztować minimum 30 tys. zł (nawet do 100 tys. zł!). Z ubezpieczeniem skrojonym na miarę indywidualnych potrzeb wszystkie koszty pokrywa ubezpieczyciel.

Wyjeżdżasz za granicę?

Czuj się bezpiecznie i porównaj oferty 29 ubezpieczeń podróżnych.