Koszty Leczenia i Assistance w podróży – czyli czego nie ma, a co można ubezpieczyć dodatkowo


Nie, to nie będzie nudny tekst o ubezpieczeniach, z którego nigdy nie skorzystasz w praktyce. To będzie tekst, który uchroni Cię przed Twoją własną niewiedzą. Z nim będziesz wiedział, że ubezpieczenie nie pokryje kosztów koloroterapii ani sylwoterapii. Za to dowiesz się, że może pokryć koszt leczenia rany doznanej podczas walki rycerskiej. A także koszty leczenia urazu szczęki powstałego wskutek… żucia gumy balonowej! 

Dowiesz się, co możesz dodać do ochrony za kilka-kilkanaście zł więcej. A kiedy skorzystasz z tej wiedzy? Podczas najbliższej podróży, nawet tej najkrótszej!

KL (Koszty Leczenia) to pierwsza pozycja na polisie turystycznej. Składają się na nią niemal wszystkie koszty, jakie poniesiesz w przypadku Nagłego Zachorowania lub Wypadku. Są to w szczególności koszty wizyty lekarza, Twojego transportu do szpitala (na zlecenie lekarza), leczenia szpitalnego, badań, zabiegów oraz leków. Towarzyszące KL Assistance pokrywa koszty wielu usług dodatkowych, takich jak: usługi tłumacza, zakwaterowanie w hotelu, niezbędny transport.

Dużo, prawda? Ale zanim beztrosko zaplanujesz operację za granicą, musisz wiedzieć, że ubezpieczyciel pokryje tylko koszty poniesione za zgodą Centrali Alarmowej. Na nią powinieneś zgłaszać każde zdarzenie!


Czyli, jeśli poczuję się źle, i wezwę karetkę bez konsultacji z Centralą Alarmową, to koszt karetki nie zostanie mi zwrócony?

Dokładnie tak. Koszty poniesione przez Ubezpieczonego bez zgody Centrali Alarmowej nie zostaną pokryte.


A, co jeśli stracę przytomność i obsługa hotelowa wezwie karetkę bez powiadomienia Centrali Alarmowej?

W tym przypadku koszt wezwanej karetki zostanie Ci zwrócony, ponieważ Twój stan zdrowia nie pozwolił Ci na kontakt z Centralą Alarmową. 


A, co jeśli stracę przytomność i obsługa hotelowa wezwie karetkę bez powiadomienia Centrali Alarmowej?

W tym przypadku koszt wezwanej karetki zostanie zwrócony, ponieważ Twój stan zdrowia nie pozwolił Ci na kontakt z Centralą Alarmową.


A jeśli zaboli mnie ząb? Albo stłukę sobie kolano? Naprawdę z każdym drobiazgiem muszę dzwonić na Centralę Alarmową?

To zależy od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, w którym wykupisz polisę. Niektóre firmy (np. Signal Iduna) dopuszczają pewną swobodę bez konieczności kontaktu z centralą. W przypadku jednorazowego Leczenia Stomatologicznego i pojedynczej wizyty w Ambulatorium, koszty tych wizyt zostaną pokryte – jeśli sam wybierzesz lekarza i zapłacisz za wizytę. Ale zachowaj rachunek!


A jeśli podczas wyjazdu skręcę sobie kostkę. Konsultant Centrali Alarmowej wyśle mnie do szpitala, a lekarz usztywni kostkę z użyciem bandaża i zabroni mi chodzić?

Wtedy musisz posłuchać jego zaleceń


Ale ja jestem na wakacjach, aby zwiedzać!

Uważaj! Jeśli wbrew zaleceniom lekarza wybierzesz się na Mount Blanc, gdzie skręcenie kostki przerodzi się w silny uraz, koszty jego leczenia nie zostaną pokryte z Twojej polisy!


Ale dlaczego?

Ponieważ po pierwszym urazie postąpiłeś wbrew zaleceniom lekarza, a dokładniej – wbrew decyzji Centrali Alarmowej uzgodnionej z lekarzem prowadzącym leczenie!


A jeżeli podróżuję z siostrą, która przy okazji jest lekarzem. I ona stwierdzi, że z tym pierwszym urazem mogę iść na Mount Blanc?

Koszty leczenia silnego urazu i tak nie zostaną pokryte, ponieważ ubezpieczyciel nie pokryje leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego!


A co z moimi potrzebami psychologicznymi? Od dawna wiadomo, że gdy choruje dusza – choruje również ciało! Na przykład w Wenezueli pośród najpiękniejszych ludzi świata. Czuję się tam bardzo nieatrakcyjnie i w związku z tym udaję się do Kliniki Piękności, aby przejść operację plastyczną!

Nawet jeżeli czujesz się bardzo nieatrakcyjnie, koszty operacji plastycznych nie zostaną pokryte przez ubezpieczycieli. 


A chociaż niewielki zabieg kosmetyczny?

Koszt takiego zabiegu również nie zostanie pokryty, ponieważ nie zostałeś na niego skierowany wskutek Nagłego Zachorowania, ani Nieszczęśliwego Wypadku.


A jeśli, spacerując uliczkami Caracas i oglądając się za kolejnymi Miss i Misterami, wpadnę twarzą w latarnię i rozbiję sobie nos? Czy koszt zabiegu na nos zostanie mi zwrócony?

Tak, ale tylko w zakresie koniecznym do powrotu do zdrowia. 


A czy przy okazji można by ten nos trochę poprawić plastycznie?

Nie. No chyba że na Twój własny koszt!


No dobrze, a czy dla poprawy mojego zdrowia po Nagłym Zachorowaniu mogę na koszt ubezpieczyciela poddać się zabiegom medycyny niekonwencjonalnej. Np. sylwoterapii (przebywanie w okolicy drzew i krzewów)?

Przebywać wśród drzew i krzewów można bezpłatnie. Ale jeżeli przy okazji skorzystasz z usług sylwoterapeuty, sam będziesz musiał za nie zapłacić. Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów zabiegów medycyny niekonwencjonalnej, ponieważ nie są one konieczne do powrotu do zdrowia. 


A jeśli będę zażywał tych zabiegów na własny koszt, i podczas koloroterapii (oglądania światła o różnych kolorach) uszkodzę sobie wzrok?

To będziesz miał prawdziwego pecha – polisa nie pokryje kosztów leczenia urazów powstałych wskutek stosowania metod medycyny niekonwencjonalnej.


A jeśli będę miał pecha jeszcze przed wylotem na wakacje przewrócę się wsiadając do samolotu, będąc jeszcze w Polsce? Nie chcę przecież tracić wyjazdu, więc polecę z bolącą ręką, i dopiero po przylocie poddam się badaniom i leczeniu?

W takiej sytuacji sam poniesiesz koszty badań i leczenia.


Ale dlaczego? Przecież jestem za granicą, a moja ochrona ubezpieczeniowa już działa!

To prawda, ale do nieszczęśliwego wypadku doszło przed wylotem i na terenie Twojego kraju zamieszkania. 


A jeżeli wybieram się w rejon zupełnie unikalny. Przepiękny pod względem geograficznym i zupełnie omijany przez turystów, ponieważ panuje tam zakaz poruszania się?

Ten zakaz nie został wydany bez powodu. W razie zachorowania lub wypadku, do którego dojdzie w tym rejonie, żadne koszty leczenia nie zostaną Ci zwrócone. To samo tyczy się obrażeń odniesionych podczas aktywnego udziału w rozruchach, wojnie, aktach terroru i w bójkach (to ostatnie nie dotyczy oczywiście obrony koniecznej). Jeżeli zaś chodzi o pasywny udział w wojnie – wynikające z niego ryzyka również można objąć rozszerzoną ochroną. 


A co, jeśli mam astmę? Czy w przypadku, gdy podczas wycieczki na Saharę nawdycham się piasków i zaostrzą one moją chorobę, to leczenie zostanie wykonane na koszt ubezpieczyciela?

Nie, ochrona ubezpieczeniowa najczęściej nie obejmuje Zaostrzenia Choroby Przewlekłej – czyli poza astmą, również inne choroby przewlekłe nie zostaną objęte ochroną.


To co ja mam zrobić, jeśli choruję na chorobę przewlekłą?

Sprawdzić czy masz ją w podstawowej ochronie, bo zdarza się, że niektórzy ubezpieczyciele uwzględniają ją w swoich polisach np. do pewnej wysokości KL. Jeżeli jej nie ma, albo przeznaczona na nią kwota jest niewielka, musisz wykupić rozszerzoną ochronę

Jeżeli chorujesz na choroby przewlekłe, w szczególności na nadciśnienie tętnicze, chorobę wieńcową, cukrzycę, kamicę, nadczynność lub niedoczynność tarczycy, chorobę wrzodową żołądka, nowotwory lub posiadasz trwałe uszkodzenie narządów, zakup rozszerzonej ochrony o choroby przewlekłe to bardzo dobry pomysł.


A jeśli jej nie wykupię?

Wtedy ryzykujesz poniesienie większych kosztów w przypadku, gdy Twoje Nagłe Zachorowanie będzie wynikało z choroby przewlekłej. Na przykład jeżeli chorujesz na nadciśnienie tętnicze i doznasz zawału. Albo jeżeli Twój stan zdrowia nagle się pogorszy w związku z chorobą nowotworową, którą przechodzisz. Warto zważyć tu ryzyko – za dodatkową ochronę dopłacisz kilka – kilkanaście, a w przypadku dłuższych wyjazdów kilkadziesiąt złotych – a “w razie czego” unikniesz zapłaty kilkudziesięciu, lub nawet kilkuset tysięcy złotych z własnej kieszeni. 


Co jeszcze mogę objąć dodatkową ochroną? 

  • Wykonywanie pracy fizycznej! Na przykład, jeśli podczas wyjazdu zamierzasz pracować jako tester balonowych gum do żucia, celem sprawdzania ich “balonowości” – ochrona rozszerzona o pracę fizyczną obejmie koszty leczenia urazów powstałych podczas wykonywania tej pracy.
    Dlatego, jeżeli jedziesz pracować na budowie, pomagać w sprzątaniu, albo przenosić meble z miejsca na miejsce – pamiętaj o wykupieniu dodatkowej ochrony – pracy fizycznej. 
  • Wspomniany wyżej, świadomy wyjazd do miejsc, w których toczą się działania wojenne oraz akty terroru. Dodatkowa ochrona obejmie również pobyt w państwach, przed wyjazdem do których ostrzegało Ministerstwo Spraw Zagranicznych na stronie internetowej podając komunikat “MSZ odradza podróże, które nie są konieczne” lub “MSZ odradza wszelkie podróże”. 
  • Moto assistance czyli organizacja i pokrycie kosztów pomocy assistance powstałych w wyniku awarii lub wypadku podczas podróży zagranicznej. Oznacza to, że jeżeli zepsuje Ci się pojazd, którym kierowałeś za granicą, Ubezpieczyciel pokryje koszty naprawy oraz holowania do najbliższej, autoryzowanej stacji obsługi, wraz z całym inwentarzem – ożywionym, i nieożywionym. To znaczy, że jeżeli w podróży towarzyszą Ci lama i fortepian – im również zostanie zapewniony transport do miejsca odholowania pojazdu. Rozszerzenie o Moto Assistance oferuje tylko Generali i tylko na wybrane państwa. 
  • Uprawianie sportów – tu należy dodać dokładnie te sporty, które zamierzasz uprawiać. Jeżeli dodasz tylko “narciarstwo po oznaczonych trasach”, nie będziesz chroniony, jeśli ulegniesz wypadkowi podczas zjazdu poza trasą. Ale jeżeli dodasz “narciarstwo poza trasami” – będziesz chroniony zarówno na trasie, jak i poza nią! Dodaj każdy sport, jaki zamierzasz uprawiać podczas wakacji. Ubezpieczyciele wyróżniają naprawdę wiele różnych sportów np. abseiling (zjazd na linie), hydrospeed (spływ rwącą, górską rzeką na… plastikowej desce!), parkour (pokonywanie przeszkód stojących na drodze w najprostszy i najszybszy sposób), walki rycerskie, czy żeglarstwo lodowe. Tak, to prawdziwa dyscyplina, naprawdę można poruszać się żaglówką napędzaną siłą wiatru – na płozach po lodzie. I ubezpieczyciel naprawdę nie pokryje kosztów leczenia wypadku, któremu ulegniesz podczas uprawiania tego sportu. Oczywiście jeśli nie rozszerzysz swojej ochrony o uprawianie tego żeglarstwa!


Masz jasność? Sprawdź, które ubezpieczenie będzie najlepsze na Twój najbliższy wyjazd – na Gorilo.pl


Przeczytaj także: Co się składa na Koszty Leczenie i Assistance


Wyjeżdżasz za granicę?

Czuj się bezpiecznie i porównaj oferty 29 ubezpieczeń podróżnych.